Guoliang Zhang

Contact information:

  • Lodge, ground floor, Room L5
  • 01223 746582
  • 779c5ba3ada0a1785da89ca4a7afaa75a2b56d6e6c7b9e9ca8699c9e69b0a65d79a2b56d6e6c7b9e9ca8699c9e69b0a6776a9c79 TOvGCjsjlmD1aYMyShPvMlPyLI58hofA caesar gz231@cam.ac.uk

Guoliang Zhang, ACCA

Role at Ridley:

Finance Manager

 

Guoliang Zhang

Contact information:

  • Lodge, ground floor, Room L5
  • 01223 746582
  • 779c5ba3ada0a1785da89ca4a7afaa75a2b56d6e6c7b9e9ca8699c9e69b0a65d79a2b56d6e6c7b9e9ca8699c9e69b0a6776a9c79 TOvGCjsjlmD1aYMyShPvMlPyLI58hofA caesar gz231@cam.ac.uk

Guoliang Zhang, ACCA

Role at Ridley:

Finance Manager