Guoliang Zhang

Contact information:

  • Lodge, ground floor, Room L5
  • 01223 746582
  • 8fb473bbc5b8b99075c0b4bcbfc7c28dbacd85868493b6b4c081b4b681c8be7591bacd85868493b6b4c081b4b681c8be8f82b491 7SgCL91JuNdiIoZFl79IQzFcdo6s1Wb8 caesar gz231@cam.ac.uk

Guoliang Zhang, ACCA

Role at Ridley:

Finance Manager

 

Guoliang Zhang

Contact information:

  • Lodge, ground floor, Room L5
  • 01223 746582
  • 8fb473bbc5b8b99075c0b4bcbfc7c28dbacd85868493b6b4c081b4b681c8be7591bacd85868493b6b4c081b4b681c8be8f82b491 7SgCL91JuNdiIoZFl79IQzFcdo6s1Wb8 caesar gz231@cam.ac.uk

Guoliang Zhang, ACCA

Role at Ridley:

Finance Manager