Guoliang Zhang

Contact information:

  • Lodge, ground floor, Room L5
  • 01223 746582
  • 0e33f23a4437380ff43f333b3e46410c394c0405031235333f00333500473df410394c0405031235333f00333500473d0e013310 eKdX70tWgBqmRBesQEAmuMFamFVH06xe caesar gz231@cam.ac.uk

Guoliang Zhang, ACCA

Role at Ridley:

Finance Manager

 

Guoliang Zhang

Contact information:

  • Lodge, ground floor, Room L5
  • 01223 746582
  • 0e33f23a4437380ff43f333b3e46410c394c0405031235333f00333500473df410394c0405031235333f00333500473d0e013310 eKdX70tWgBqmRBesQEAmuMFamFVH06xe caesar gz231@cam.ac.uk

Guoliang Zhang, ACCA

Role at Ridley:

Finance Manager